Smith&Wesson revolver i kaliber 38 special (modell 36) Piplängd ca 45 mm.