S&W 586, som synes svart stomme samt rostfri pipa. Matchkolv, bra skick. Pris är 4800 kr